SUNpress
 
 
Dotpay
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Biuro Ogłoszeń Prasowych SUNpress


AUTORYZOWANY PARTNER:
Gazeta Wyborcza

Plac Pereca 3 lok. 1 b
53-431 Wrocław

tel. 71 785 55 23
tel. 71 341 98 85
tel./fax 71 343 59 28

E-mail:
biuro@ibop.pl
ogloszenia@dogazety.pl

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
9.00 – 17.00
sobota, niedziela
tel. 501 384 294

Nr konta:
BZ WBK
11 1090 2473 0000 0006 2402 0954

Polityka Ochrony Danych Osobowych


SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3 lok. 1 B (dalej jako SUNpress), darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest dokonywana przez SUNPRESS Paweł Łebkowski zgodnie z poniższymi zasadami i odnośnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami)
Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, stylu życia, danych demograficznych, itp.

 

1. Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych firmy SUNpress

SUNpress, chroni dane osobowe użytkowników witryny, zgodnie z poniższymi założeniami:
a) Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników witryny przy składaniu zamówienia  na ogłoszenie w Gazecie Wyborczej w rubryce PRACA oraz w poniedziałkowym dodatku branżowym GazetaPraca, jak również w internetowym serwisie Gazetapraca.pl i DodatekPraca.pl
b) Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę,
c) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, pozostającym poza kontrolą SUNpress z wyłączeniem

  • 1) Wydawców gazet o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym do których zamawiający zleca ogłoszenie, nekrolog lub kondolencje
  • 2) firmy realizującej usługi księgowe dla SUNpress – Biuro Rachunkowe Nowicki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grota Roweckiego 114.
     

d) SUNpress może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym,
e) SUNpress nie wysyła również masowej korespondencji nie zamówionej,
f) Osoby trzecie, nie będące upoważnionymi pracownikami SUNpress, nie mają dostępu do zgromadzonych danych osobowych,
g) Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, na życzenie użytkownika,
h) Na wszelkie zapytania i uwagi użytkowników, dotyczące polityki ochrony danych osobowych, otrzymają oni niezwłoczną odpowiedź.

Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną www.DodatekPraca.pl
 

2. Cele gromadzenia danych osobowych przez SUNpress

SUNpress gromadzi dane osobowe użytkowników witryny w celu:
a) Realizacji swoich produktów i usług,
b) Poprawy jakości produktów i świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb użytkowników,
c) Wspierania i ułatwiania kontaktów z klientami.

 

3. Gromadzenie informacji

SUNpress każdorazowo określa dane, które są niezbędne do wykonania danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

a) nazwę firmy/instytucji

b) nazwisko i imiona,

c) siedzibę firmy/instytucji

d) adres zamieszkania lub pobytu,

e) adres poczty elektronicznej,

f) numer telefonu stacjonarnego lub/i komórkowego,

g) numer IP

 

SUNpress gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:

a) Formularz zamówienia

Użytkownik witryny DodatekPraca.pl, może w momencie wyrażenia chęci skorzystania z oferty firmy, zostać poproszony o wypełnienie formularza, pozwalającego na lepszą identyfikację użytkownika i realizację produktów lub usług. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącego przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartego w tych formularzach. Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych lub cofnąć zgodę wyrażoną wcześniej. Użytkownik ma również prawo wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy SUNpress.

b) Cookies

SUNpress wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Każda przeglądarka jednakże oferuje możliwość dokonania takich ustawień, aby użytkownik był każdorazowo informowany o możliwości przechowywania plików „cookies”. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji bądź odrzucenia plików.

c) Numery IP

SUNpress analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisu i przy analizach statystycznych Użytkowników.

d) Korespondencja poprzez e-mail

Użytkownicy witryny, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami SUNpress poprzez adresy e-mail dostępne w witrynie. DodatekPraca.pl

SUNpress przechowuje taką korespondencję w celach statystycznych oraz dla lepszego kontaktu z Użytkownikami, w szczególności jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania dotyczące produktów i usług oferowanych przez SUNpress
Jednocześnie SUNpress zapewnia, że adresy gromadzone w ten sposób nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim. Będą one ponadto służyły do komunikacji z Użytkownikiem, wyłącznie w celach przez niego określonych.

Użytkownik, który chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z SUNpress pisząc na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski
Plac Pereca 3 lok. 1 B
53-431 Wrocław

lub drogą mailową na: biuro@dodatekpraca.pl
 

 
www.ogloszeniaprasowe.com www.ogloszeniadogazety.pl www.reklama-rzeczpospolita.pl www.nekrologi-kondolencje.pl
Gazeta Wyborcza ogłoszenia, Gazeta Praca, Gazetapraca.pl, ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, Wyborcza ogłoszenia, ogłoszenie w Wyborczej, Gazeta Wyborcza praca, Gazeta Wyborcza dodatek praca, ogłoszenia praca, Gazeta Wyborcza ogłoszenia praca, Wyborcza dodatek praca, Gazeta Wyborcza oferty pracy.